Thu ngân sách quý 1 tạo đà cho ngành Thuế hoàn thành dự toán

07:44 | 15/04/2021

(HQ Online) - Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, tính đến hết quý 1/2021, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 347.346 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Hết quý 1, ngành Thuế thu ngân sách đạt hơn 31% dự toán
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 84.000 tỷ đồng
Thu ngân sách quý 1 tạo đà cho ngành Thuế hoàn thành dự toán
Đến hết quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 347.346 tỷ đồng.
Ảnh: Thuỳ Linh.

42/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 30%

Tổng cục Thuế phân tích, so với cùng kỳ những năm gần đây, tổng thu nội địa quý 1 đạt thấp về tốc độ, tuy nhiên đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán. Xét theo địa bàn cả nước, 42/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 30%; 40 địa phương có tăng trưởng thu và 34/63 địa phương thu đạt từ 30% trở lên.

Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý thuế cho cơ quan thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế, thực hiện quản lý thuế điện tử; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hưng Yên là một trong những địa phương có số thu đạt khá và có mức tăng trưởng thu tốt. Theo báo cáo từ Cục Thuế Hưng Yên, tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng số thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế quản lý đạt 4.258 tỷ đồng và tăng tới 57,9% so với cùng kỳ năm trước. Để có kết quả này, Cục Thuế Hưng Yên đã chủ động thực hiện các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá các khoản thu, sắc thuế để giao dự toán phấn đấu, dự toán quý 1 tới từng đơn vị; đồng thời, chủ động, tích cực thực hiện giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Quảng Nam cũng là một địa phương có kết quả thu nội địa khá tích cực ngay từ quý 1. Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam, tổng thu nội địa do đơn vị này thực hiện trong quý 1 ước đạt hơn 5.995 tỷ đồng, bằng 37% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 33% dự toán phấn đấu và tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, tại Quảng Nam, số thu tăng trưởng tốt trong quý 1 một phần nhờ thu từ Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải (tăng hơn 100% so cùng kỳ năm 2020), một phần nhờ vào nguồn nước dồi dào nên các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy điện hoạt động tốt, đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trọng điểm duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh và có số nộp cao cho ngân sách như: Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai; Công ty TNHH Tân Minh Nhân; Công ty TNHH Number one Chu Lai; Công ty CP Thủy điện A Vương…

Rà soát kĩ những nguồn thu còn tiềm năng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý 2 và cả năm 2021.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan Thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Theo ông Chu Tường Anh, Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên, để phấn đấu hoàn thành dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (vượt tối thiểu 5% theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế), Cục Thuế xác định sẽ chủ động theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tham mưu với cấp uỷ chính quyền địa phương các giải pháp chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, sẽ chủ động rà soát những nguồn thu còn tiềm năng từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, những dự án hết ưu đãi, các dự án mới phát sinh, các hoạt động kinh doanh thương mại,... trên địa bàn để dự báo nguồn thu sát với tình hình thực tế phát sinh.

Tại Cục Thuế Hà Nội, để có thể hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của năm 2021, đơn vị này đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xác định lấy doanh nghiệp, người nộp thuế là trung tâm. Từ đó thường xuyên đối thoại, trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình khó khăn của doanh nghiệp, người nộp thuế. Đồng thời tham mưu triển khai hiệu quả các chính sách của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và Thành phố về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần giúp doanh nghiệp, người nộp thuế phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, có dòng tiền thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tạo cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Thùy Linh