Thu hơn 1,2 triệu tỷ đồng, ngành Thuế sớm hoàn thành dự toán được giao

09:21 | 04/11/2022

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 10/2022, ngành Thuế đã thu được hơn 1,2 triệu tỷ đồng và hoàn thành dự toán cả năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2021, cả nước có 826 doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, trong đó có 673 DNNN		  	Ảnh: ST
Ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, số thu của ngành Thuế đã đạt dự toán được giao và tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 65.536 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 173.168 tỷ đồng, bằng 128,3% dự toán; thu nội địa ước đạt 1.154.428 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán; thu thuế, phí nội địa ước đạt 881.004 tỷ đồng, bằng 96,3% dự toán, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2021; 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 87%).

Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2022, tiến độ thực hiện thu của một số địa phương vẫn còn thấp. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ theo dõi sát tiến độ thu của các địa phương này để chỉ đạo khai thác tăng thu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu dự toán năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, để từng bước hình thành thói quen mua hàng hóa dịch vụ phải lấy hóa đơn, sau khi thực hiện thí điểm chương trình “Hóa đơn may mắn”, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trong toàn hệ thống cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tính đến nay, 46/63 cục thuế đã tổ chức thành công Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn. Đến nay, Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 15 ngân hàng (tăng 06 ngân hàng so với thời điểm mới triển khai) và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới.

Cùng với đó, việc triển khai quyết liệt các giải pháp cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài cũng đã mang lại kết quả. Sau hơn 7 tháng triển khai và chính thức đi vào vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (từ 21/3/2022), đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền trên 3.170 tỷ đồng.

Thùy Linh