Thông thoáng nhưng không dễ dãi

08:45 | 15/04/2019

(HQ Online) - Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội lớn được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi. Không chỉ là thời cơ đón nhận hàng tỷ USD đầu tư từ các quỹ lớn trên thế giới, đây còn là thời điểm chín muồi để thị trường chứng khoán tự cải thiện mình về chất và lượng, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để giữ chân dòng tiền ở lại, phát triển bền vững cùng các doanh nghiệp.

Để làm được điều này, điều cốt yếu phải làm trước tiên đó là sửa Luật Chứng khoán. Quan điểm sửa đổi Luật Chứng khoán của cơ quan soạn thảo là quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát triển đồng bộ thị trường vốn, thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển; tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế, song phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

Khi xây dựng Luật, các công ty chứng khoán, doanh nghiệp, nhà đầu tư đặt kỳ vọng cơ quan soạn thảo sẽ tạo "độ mở" nhất định về cơ chế, chính sách cho thị trường. Những kì vọng cụ thể như: Nới quy định về điều kiện lên sàn, phát hành trái phiếu, điều kiện của các công ty quản lý quỹ... Từ đó có nhiều cơ hội để tiếp cận nguồn vốn, đầu tư kinh doanh và phát triển.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh, thị trường chứng khoán Việt Nam dù đã có một bước tiến nhất định nhưng vẫn còn khá "non trẻ" so với các thị trường khác. Cùng với đó, cơ quan quản lý vẫn còn phải học hỏi nhiều từ kinh nghiệm quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động. Do vậy, xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) phải hết sức thận trọng, "cân đo đong đếm" kĩ lưỡng các điều kiện. Xây dựng cơ chế "mở" nhưng vẫn phải phù hợp với tình hình kinh tế thị trường Việt Nam. Tạo thông thoáng cho thị trường nhưng không dễ dãi và cần nằm trong khung khổ pháp lý.

Muốn thị trường chứng khoán phát triển bền vững, là sân chơi an toàn thu hút nhà đầu tư, Luật Chứng khoán càng cần bao quát toàn diện hơn nữa. Đây sẽ phải là hành lang pháp lý ổn định lâu dài cho cơ quan quản lý, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho nhà đầu tư. Có như vậy, chứng khoán mới có thể trở thành kênh dẫn vốn cho nền kinh tế Việt Nam.

Thùy Linh