Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa vi phạm hành chính (CV 148)

14:30 | 12/10/2020

(HQ Online) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đang điều tra, xác minh lô hàng gỗ đang hạ bãi tại cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh chứa trong các container sau đây:

STT

SỐ CONT

SỐ BILL

STT

SỐ CONT

SỐ BILL

1

MRKU9151465

581021631

31

MRKU8868770

711668016

2

MSKU3202314

581153588

32

MSKU5080853

711668016

3

MRKU7168664

711647163

33

MSKU3800825

711668016

4

MSKU4032383

968039293

34

MSKU5893302

711668016

5

MRKU9223950

581121027

35

MRSU0097330

711699838

6

MSKU5954033

711703337

36

MSKU3879183

711699838

7

CAIU6294007

711799995

37

MRKU6914239

711699838

8

MSKU4128551

581148748

38

PONU0886450

711699838

9

SUDU7554662

711699037

39

MSKU4497544

711699838

10

MRSU0190000

580856347

40

MRKU9401590

711681007

11

PONU0566267

711732322

41

MSKU5672805

711681007

12

MRKU9608778

581021349

42

HASU1096467

711681007

13

MSKU7187497

711824957

43

MSKU5677920

711681007

14

MRKU6665460

581079686

44

MRKU6811159

711681007

15

TRHU3991582

581148759

45

MSKU2280539

711681007

16

MSKU5712066

711773693

46

MRKU7703190

711681007

17

MRKU8691601

711773693

47

PONU0136688

711681007

18

MRKU7876323

968048234

48

MSKU2824822

711681007

19

MRKU8067278

968048234

49

MRKU8832778

711681007

20

PONU2057314

968048234

50

TLLU2140158

711724861

21

SUDU1782578

711704585

51

MSKU5900525

711724861

22

MSKU2329897

711704585

52

MSKU7070200

711724861

23

MRKU9902479

711704585

53

MRKU9732069

711724861

24

MRKU7952378

71170880A

54

PONU0356764

711724861

25

PONU0337614

71170880A

55

MSKU7932898

711724861

26

MSKU3627999

71170880A

56

MSKU4245202

711811387

27

MRKU9253066

711777111

57

MSKU3642191

711811387

28

MRKU8388107

711777111

58

SUDU7862264

711811387

29

MRKU6803847

711777111

59

CMAU1571020

DGI0102860B

30

MRKU6697468

711668016

60

TRLU9136680

DGI0102860A

Đề nghị ai là chủ sở hữu của các container nêu trên, liêm hiệ với Đội 3 - Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Tầng 5, số 15B, đường Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu không đến nhận thì toàn bộ số hàng hóa nêu trên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TKTS