Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông báo tuyển dụng Hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ của Tạp chí Hải quan

(HQ Online) - Thực hiện Quyết định số 3260/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2023 của Tổng cục Hải quan về việc giao định biên Hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ đối với Tạp chí Hải quan, Tạp chí Hải quan thông báo như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo yêu cầu công việc do bệnh viện đa khoa quận, huyện, tỉnh, thành phố xác nhận;

- Có đơn xin dự tuyển; có lí lịch rõ ràng, được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận;

- Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không đủ điền kiện và tiêu chuẩn như đã nêu ở mục a trên đây;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ của Tạp chí Hải quan năm 2024 là 03 chỉ tiêu vào vị trí việc làm nhân viên phát hành, quảng cáo làm việc tại Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tạp chí Hải quan.

III. ĐIỀU KIỆN VỀ TRÌNH ĐỘ THÍ SINH DỰ TUYỂN:

1. Về trình độ chuyên môn:

Thí sinh dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên lên (thuộc các lĩnh vực phát hành, quảng cáo, báo chí, ngữ văn, xuất bản, lịch sử, ngôn ngữ học, truyền thông, xã hội học, quản trị kinh doanh, makerting), không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, có ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Về trình độ tin học, tiếng Anh:

a. Tiếng Anh:

Người dự tuyển phải có trình độ tiếng Anh bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b. Tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Các điều kiện khác:

- Có ít nhất 60 tháng làm việc trong lĩnh vực phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (căn cứ trên Hợp đồng lao động hoặc thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội).

- Có ít nhất 10 hợp đồng đối với lĩnh vực phát hành, quảng cáo và dịch vụ truyền thông do cá nhân tự khai thác (có xác nhận của đơn vị nơi làm việc).

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN:

1. Xét hồ sơ: Hội đồng họp kiểm tra hồ sơ dự tuyển theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

2. Thông báo kết quả tuyển dụng Hợp đồng lao động.

V. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ theo đường bưu chính đến Tạp chí Hải quan hoặc nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển tại: trụ sở Tạp chí Hải quan - Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thí sinh có đủ các điều kiện tiêu chuẩn khi đăng ký tham gia dự tuyển phải nộp hồ sơ dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

- Đơn xin việc;

- Lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ có công chứng theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Giấy khám sức khỏe;

- Ảnh 4x6 ( 03 ảnh);

- Căn cước công dân (bản sao công chứng);

- Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong 15 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng ( từ ngày 09/5/2024 đến ngày 23/5/2024), cụ thể:

+ Tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo đường bưu chính trong 10 ngày: từ ngày thông báo (ngày 09/5/2024) đến 17 giờ, ngày 18/5/2024 (tính theo dấu của đơn vị bưu chính nơi gửi).

+ Hồ sơ gửi về địa chỉ: Tạp chí Hải quan - Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tạp chí Hải quan thông báo.

Tạp chí Hải quan

Tin liên quan

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 41 phát hành ngày 21/5/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 41 phát hành ngày 21/5/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 41 (3378) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 40 phát hành ngày 17/5/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 40 phát hành ngày 17/5/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 40 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 39 phát hành ngày 14/5/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 39 phát hành ngày 14/5/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 39 (3376) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KV2: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng tồn (CV 2090/TB-HQKV2)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 38 phát hành ngày 10/5/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 38 phát hành ngày 10/5/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 38 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Cục Tài vụ - Quản trị thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý là máy soi container CAB 2000A

(HQ Online) - Cục Tài vụ - Quản trị thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá tài sản thanh lý là máy soi container CAB 2000A như sau:
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 37 phát hành ngày 7/5/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 37 phát hành ngày 7/5/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 37 (3374) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo (CV 373)

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ khoản 2, điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo (CV 1821)

(HQ Online) - Căn cứ Điều 58 Luật Hải quan; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn được lưu giữ tại Chi nhánh cảng Tân Vũ (chi tiết theo danh sách đính kèm).
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34 phát hành ngày 26/4/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34 phát hành ngày 26/4/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 34 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 23/4//2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 33 phát hành ngày 23/4//2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 33 (3370) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 32 phát hành ngày 19/4/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 32 phát hành ngày 19/4/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 32 (3369) có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 31 phát hành ngày 16/4/2024

Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 31 phát hành ngày 16/4/2024

(HQ Online) - Tạp chí Hải quan số 31 có nhiều tin bài hấp dẫn, trân trọng mời độc giả tìm đọc…
Xem thêm
Phiên bản di động