Thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX biến động nhẹ

09:27 | 09/04/2020

(HQ Online) - Trong quý 1/2020, Công ty Chứng khoán SHS và MB là 2 Công ty Chứng khoán  có vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX.    

thi phan moi gioi co phieu niem yet hnx bien dong nhe Khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết HNX tăng mạnh
thi phan moi gioi co phieu niem yet hnx bien dong nhe Không có nhà đầu tư nào đăng ký, HNX hủy đấu giá cổ phần SCIC tại VIID
thi phan moi gioi co phieu niem yet hnx bien dong nhe Thu về hơn 403 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần trên HNX
thi phan moi gioi co phieu niem yet hnx bien dong nhe
10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý I/2020 chiếm 59,27% thị phần. Ảnh Internet.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SHS), trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX quý 1 năm 2020, ba công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX gồm SHS, SSI và VNDIRECT với thị phần lần lượt là 9,92%; 8,42% và 7,56%. Năm 2019, Công ty Chứng khoán SSI đã giữ vị trí dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX.

Theo HNX, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất tại HNX trong quý I/2020 chiếm 59,27% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là SHS, SSI và VNDIRECT chiếm 25,9% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường cổ phiếu UPCoM, quý I/2020, 3 công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới thuộc về Công ty Chứng khoán MB, VNDIRECT và VPS với thị phần lần lượt là 13,65%; 12,59% và 9,36%. Năm 2019, Công ty Chứng khoán VNDIRECT giữ vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới trên UPCoM.

Thống kê cho thấy, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 68,28% thị phần giao dịch toàn thị trường. Trong đó, 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty Chứng khoán MB, VNDIRECT, VPS chiếm 35,6% thị phần giao dịch toàn thị trường này.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý I/2020, nhóm Công ty Chứng khoán có thị phần trên 10% gồm 5 công ty là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty Chứng khoán ACB, Công ty Chứng khoán VPS, Công ty Chứng khoán Bản Việt.

3 công ty chứng khoán mới lọt vào nhóm có thị phần trên 10% so với năm 2019 gồm Công ty Chứng khoán ACB, Công ty Chứng khoán VPS, Công ty Chứng khoán Bản Việt.

Còn trên thị trường chứng khoán phái sinh quý I/2020, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất gồm Công ty Chứng khoán VPS, Công ty Chứng khoán VNDIRECT và Công ty Chứng khoán MB với thị phần lần lượt là 55,40%, 10,36% và 8,58%. Ba vị trí này giữ nguyên so với năm 2019 và đáng chú ý Công ty Chứng khoán VPS có thị phần chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên UPCoM trong quý I/2020 chiếm 96,34% thị phần giao dịch toàn thị trường. 3 công ty có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty Chứng khoán VPS, VNDIRECT và MB chiếm 74,34% thị phần giao dịch toàn thị trường.

Thùy Linh