Tháng 4, tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp về hai Nghị định 08 và 59

14:54 | 14/04/2020

(HQ Online) - Với mục tiêu thủ tục hải quan phải được cải cách, minh bạch hơn nữa, Tổng cục Hải quan đang đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành rà soát đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị các nội dùng cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

thang 4 tiep nhan y kien doanh nghiep ve hai nghi dinh 08 va 59 Hải quan Đồng Nai giải đáp gần 60 câu hỏi vướng mắc cho DN Nhật Bản
thang 4 tiep nhan y kien doanh nghiep ve hai nghi dinh 08 va 59 Hải quan Đồng Nai: Giải đáp nhiều vướng mắc về khấu trừ thuế, xác minh C/O... cho doanh nghiệp Đài Loan
thang 4 tiep nhan y kien doanh nghiep ve hai nghi dinh 08 va 59 Gỡ vướng thủ tục XNK hàng thực phẩm cho doanh nghiệp Nhật Bản
thang 4 tiep nhan y kien doanh nghiep ve hai nghi dinh 08 va 59
CBCC Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, VCCI, có ý kiến về các nội dung trên trước ngày 22/4/2020.

Tổng cục Hải quan dự kiến năm 2021 sẽ báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP để đảm bảo phù hợp với thực tế và theo đúng cam kết tại các hiệp định.

Theo Tổng cục Hải quan, qua thời gian thực hiện các nội dung tại nghị định nêu trên đã bộc lộ một số quy định không còn phù hợp so với thực tế công tác quản lý hải quan hoặc chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác, như: Công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, hoạt động kiểm tra sau thông quan…

Ngoài ra, hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như: EVFTA, CPTPP… đòi hỏi thủ tục hải quan phải được cải cách, minh bạch hơn nữa.

N.Linh