Tăng tốc để không thụt lùi

14:09 | 10/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong khi phần nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm thì nền kinh tế Việt Nam có tăng trưởng 2,91%, là một trong số ít nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng dương trong năm 2020 (cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương); là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020.

Hải quan TPHCM: Tăng tốc thu ngân sách tháng cuối năm
Xuất khẩu thuỷ sản tăng tốc tháng cuối năm
Ngành Hải quan: Tăng tốc thu ngân sách chặng nước rút
Tăng tốc để không thụt lùi

Nhìn lại giai đoạn 2016-2019, khi dịch Covid-19 chưa diễn ra, GDP bình quân 6,8%/năm, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. So với giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã tăng 20 bậc trên Bảng xếp hạng về Môi trường kinh doanh của WB, tăng 10 bậc trên Bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của IMF; tăng 12 bậc trên Bảng xếp hạng về Năng lực cạnh tranh du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF; tăng 25 bậc trên Bảng xếp hạng về Hiệu quả logistics của WB; tăng 17 bậc trên Bảng xếp hạng về Đổi mới sáng tạo toàn cầu của WIPO; tăng 3 bậc trên Bảng xếp hạng về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Những kết quả trên chính là những dấu ấn nổi bật của Chính phủ trong giai đoạn vừa qua. Kết quả này đi đến từ những giải pháp và nỗ lực toàn diện của Chính phủ mà trong đó công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều thành tích ấn tượng. Chúng ta đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Cổng Dịch vụ công quốc gia sau hơn 1 năm đi vào hoạt động đã tích hợp, cung cấp hơn 2.700 dịch vụ công trực tuyến trên 6.798 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền (đạt tỷ lệ hơn 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%). Tổng chi phí tiết kiệm khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ khi khai trương đến nay là khoảng 8.000 tỷ đồng/năm...

Tuy vậy, việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh ở một số bộ, ngành, địa phương chưa thực chất, chủ yếu là báo cáo số lượng. Do đó, trước những yêu cầu phát triển đất nước, trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh chóng, sự chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, chúng ta cần phải đẩy mạnh tiến trình cải cách hơn nữa.

Nhìn thẳng thực tế, nếu chúng ta không tăng tốc cải cách thủ tục hành chính hơn nữa thì sức cạnh tranh của nền kinh tế sẽ bị thụt lùi. Đây chính là lưu ý của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp báo về Nghị quyết 01 và 02 mới đây: “Nếu chúng ta đứng yên hoặc cải cách chậm hơn, cải cách không thực chất tức là thụt lùi và sẽ bị bỏ lại phía sau”.

Do đó, những mục tiêu và giải pháp trọng tâm của nền kinh tế 2021 đã được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 01 và 02. Để những mục tiêu này thành công, hơn bao giờ hết cần sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của từng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung của nền kinh tế; đồng hành, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Các doanh nghiệp, người dân tin tưởng mạnh mẽ vào sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa nền kinh tế vượt qua thời điểm khó khăn của đại dịch và lấy lại đà tăng trưởng cao trong những năm tới.

Văn Bắc