Tăng thu ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế

10:28 | 02/06/2021

(HQ Online) - Toàn ngành Thuế đã thực hiện được hơn 18 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra từ đó giúp tăng thu vào ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ đồng.

Ngành Tài chính thu nộp hơn 1,1 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra
Thu ngân sách quý 1 tạo đà cho ngành Thuế hoàn thành dự toán
Truy hoàn và phạt 22,4 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT
Ảnh: Thuỳ Linh.
Ngành Thuế cũng đã kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 16/5, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,68% kế hoạch năm 2021 và bằng 120,51% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng đã kiểm tra được 187.439 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 114,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,46% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng.

Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.132 tỷ đồng, bằng 41,96% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Thời gian tới, toàn ngành Thuế đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác giám sát các doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp mới thành lập, phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký nhằm giảm nguy cơ sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao.

Thùy Linh