Tăng thu hơn 3.700 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

09:19 | 05/08/2022

(HQ Online) - Trong gần 7 tháng đầu năm, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện hơn 31 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt hơn 42% kế hoạch.

Tăng thu hơn 3.700 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế
Cơ quan Thuế đã thực hiện được 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 15/7/2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 31.088 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 42,09% kế hoạch năm 2022 và bằng 85,97% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng kiểm tra được 339.960 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 95,05% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo cho thấy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 21.665 tỷ đồng, bằng 83,42% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.930 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 884 tỷ đồng; giảm lỗ là 14.850 tỷ đồng. Từ đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.739 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm ngày 15/7, số doanh nghiệp được thanh tra là 1.615 daonhnghiệp, đạt 29,91% kế hoạch năm 2022. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 1.695 tỷ đồng; giảm khấu trừ 139 tỷ đồng; giảm lỗ 3.243 tỷ đồng. Từ đó, số đã nộp ngân sách là 981 tỷ đồng, bằng 57,9% số tăng thu qua thanh tra.

Cơ quan Thuế đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hơn 29 nghìn doanh nghiệp, đạt 43,05% kế hoạch năm 2022. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 3.935 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 705 tỷ đồng; giảm lỗ 10.959 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 2.458 tỷ đồng, bằng 62,46% số tăng thu qua kiểm tra

Thời gian qua, cơ quan Thuế cũng đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan Thuế với số hồ sơ được kiểm tra là 339.960 hồ sơ, bằng 95,05% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đó, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 106 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 13 tỷ đồng; giảm lỗ 107 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2022, cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra được 190 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 438 tỷ đồng; giảm lỗ 6.372 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 956 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 238 tỷ đồng, giảm lỗ 5.888 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 702 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế gía trị gia tăng, đến nay, 63 cục thuế đã thực hiện được 2.894 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 17.901 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 164 tỷ đồng.

Thùy Linh