Tạm dừng hoạt động 40 đại lý hải quan, thu hồi 40 mã số nhân viên tại Hà Nội

11:21 | 20/05/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có các quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 40 đại lý và thu hồi 40 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 33 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội.

Tạm dừng hoạt động 5 đại lý hải quan và thu hồi 10 mã số nhân viên tại Hải Phòng
Tạm dừng hoạt động 9 đại lý thủ tục hải quan tại Quảng Ninh
Thu hồi ba mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
2853-img-6290
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Gia Thụy.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, 40 đại lý bị tạm dừng hoạt động 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định (19/5/2021).

Lý do tạm dừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/20219/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, qua theo dõi, 40 đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động đại lý chủ yếu với các lý do: nộp báo cáo không đầy đủ, không đúng thời hạn; không báo cáo trong 3 lần liên tiếp và mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan hết thời hạn sử dụng.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Cũng trong đợt này, Tổng cục Hải quan quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý hải quan với 40 cá nhân làm việc tại 33 đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội do hết thời hạn sử dụng.

N.Linh