Tái nhập hàng để sửa chữa, quá thời hạn tái xuất không phải chịu thuế

09:27 | 31/08/2020

(HQ Online) - Theo quy định, tái nhập hàng từ nước ngoài để tái chế, sửa chữa, quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất và hàng hóa lưu giữ tại DN thuộc đối tượng không chịu thuế XNK và thuế GTGT.

Sửa đổi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất
Rà soát và xử lý phí hải quan hàng tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập trên Hệ thống
Vướng loại hình hàng hóa nhập sửa chữa, xuất trả cho khách

Trước vướng mắc của Công ty TNHH điện cơ Solen Việt Nam và Công ty TNHH Tai Việt về thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế, Tổng cục Hải quan cho biết, điểm c khoản 4 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK và khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thị trường hợp Công ty TNHH điện cơ Solen Việt Nam và Công ty TNHH Tai Việt tái nhập hàng từ nước ngoài để tái chế, sửa chữa, quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất và hàng hóa lưu giữ tại DN thuộc đối tượng không chịu thuế XNK và thuế GTGT.

Liên quan đến việc quá thời hạn mà chưa tái xuất, Tổng cục Hải quan yêu cầu DN và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn 3569/TCHQ-PC ngày 3/6/2020 về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để xem xét, xử lý.

Tuấn Kiệt