• Băn khoăn “tứ bề” trong xây dựng Quy hoạch điện VIII - 08:28 | Thứ ba, 18/08/2020
    (HQ Online) - Quy hoạch điện VIII (Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045) đang được Bộ Công Thương xây dựng, dự kiến trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong quý 4/2020. Đẩy mạnh năng lượng tái tạo, hạn chế nhiệt