• Mạng xã hội hưởng ứng chương trình xã hội của Vinamilk - 14:28 | Thứ hai, 12/04/2021
    Sau hơn 10 ngày phát động, chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” đã nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng vì ý nghĩa tích cực “kép” mà chương trình mang lại cho chính người tham gia