• Tìm kiếm tài năng trẻ cho kịch nói - 14:40 | Chủ nhật, 20/12/2020
    (HQ Online) - Cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc 2020” vừa diễn ra từ ngày 9/12 đến ngày 18/12 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội).