• Giải pháp kết nối hàng hóa XNK khu vực miền Trung - 13:50 | Thứ ba, 01/12/2020
    Cảng Tân cảng miền Trung vừa đón tuyến dịch vụ CHX của hãng tàu CMA CGM, qua đó cung cấp một giải pháp giúp kết nối hàng hóa XNK tại khu vực niền Trung (Việt Nam) với các cảng Nội Á được nhanh chóng và hiệu quả.