• - 08:31 | Thứ bảy, 11/04/2020
    Đến ngày 19/3, toàn quốc có 766.512 doanh nghiệp đang kinh doanh. Trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp (6,08%) so với cùng kỳ năm 2019 nhưng có 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.
  • - 09:35 | Thứ ba, 18/02/2020
    (HQ Online) - Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay là một phép thử và cũng là bài học để các cơ quan quản lý tăng cường hơn nữa các biện pháp nâng cao “sức đề kháng” cho nền kinh tế.