• Xóa bỏ kiểm tra chặt đối với sữa hạnh nhân Milk Lab 1L nhập khẩu - 09:07 | Thứ hai, 10/05/2021
    Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định sẽ chuyển áp dụng phương thức kiểm tra thông thường đối với sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Australia.
  • Thu hồi gấp sữa Milk Lab Almond Milk 1L nghi nhiễm khuẩn - 17:31 | Thứ bảy, 12/09/2020
    Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia NewZealand (đầu mối INFOSAN của Australia) đã gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc sản phẩm sữa hạnh nhân Milk Lab 1L (Milk Lab Almond Milk 1L) nhập khẩu từ Australia có khả năng bị nhiễm khuẩn (Ps