• Động thổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà - 21:46 | Thứ năm, 05/12/2019
    Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã tổ chức lễ động thổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Biên Hòa và ký thỏa thuận triển khai dự án 65 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật.