• Về Hội An mà nhớ Hội An - 08:15 | Thứ bảy, 14/12/2019
    (HQ Online) - Tại Hội thảo quốc tế Di sản văn hóa (DSVH) Hội An - 20 năm bảo tồn và định hướng phát triển bền vững được tổ chức đầu tuần trước với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà bảo tồn di tích trong và ngoài nước