• - 09:00 | Thứ ba, 03/03/2020
    (HQ Online) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc nhập khẩu khí cười (N2O), Hải quan Hải Phòng đã phát hiện một số chiêu thức gian lận, vi phạm mới.