• GDP quý I:  Yếu tố nào tạo kết quả tốt? - 09:52 | Thứ ba, 02/04/2019
    Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh phân tích, sở dĩ GDP đầu năm 2019 thấp hơn cùng kỳ 2018 xuất phát từ nguyên nhân chính là do năm 2018 nền kinh tế ghi nhận những DN FDI lớn như Samsung, Formosa... bắt đầu vận hành một số tổ hợp sản xuất..., giúp cho GDP