• - 08:23 | Thứ sáu, 21/02/2020
    Cục Hải quan TPHCM cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động XNK các sản phẩm là công cụ hỗ trợ, chỉ giải quyết thủ tục thông quan đối với các lô hàng là công cụ hỗ trợ khi chủ hàng xuất trình đầy đủ Giấy phép