• Về Nam Định thưởng thức gỏi nhệch Giao Thủy - 08:11 | Thứ bảy, 09/11/2019
    Nhắc đến đặc sản, hay là thú ẩm thực của Nam Định không thể không nhắc đến gỏi cá. Xưa kia, trong các món dâng lên Thành hoàng trong các dịp cúng tế, lễ hội không thể thiếu món gỏi cá. Trong các thứ gỏi cá, ngon và "bắt" miệng nhất là gỏi cá nhệch - một l