• Khó quản lý hàng giao dịch qua thương mại điện tử - 08:50 | Thứ tư, 13/01/2021
    (HQ Online) - Qua rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân có giao dịch qua thương mại điện tử trên địa bàn quản lý hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, có 20 DN thường xuyên thực hiện thủ tục XNK hàng hóa được giao dịch qua thương mại điện tử.