• Tỷ giá giữa USD và VND giảm mạnh - 10:58 | Thứ ba, 09/02/2021
    Tỷ giá ngoại tệ của đồng USD trên thị trường quốc tế giảm nhanh, kéo theo tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại trong nước cũng giảm mạnh.