• Chương trình doanh nghiệp nhờ thu:  Thuận lợi cho nhiều bên - 10:45 | Thứ năm, 14/11/2019
    Tổng cục Hải quan đang triển khai Chương trình DN nhờ thu, nhằm giúp DN rút ngắn thời gian, thông quan hàng hóa kịp thời theo các hợp đồng XK; đồng thời cơ quan Hải quan giảm tải thời gian xử lý, quản lý chặt hơn các hoạt động của DN; các ngân hàng tham g