• Tìm cách “cộng sinh” mới - 10:58 | Chủ nhật, 21/04/2019
    Mối quan hệ giữa ngân hàng và DN là sự “cộng sinh”, cùng giúp nhau phát triển. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả khi tìm ra được những hướng đi mới, cách làm mới.