• Ford Việt Nam tiếp tục thực hiện Chuỗi sự kiện Còi show 2019 - 09:37 | Chủ nhật, 15/12/2019
    Đánh dấu năm thứ 12 của chương trình “Hướng dẫn Lái xe an toàn và thân thiện với môi trường" (DSFL), Ford Việt Nam vừa phát động chuỗi sự kiện trải nghiệm An toàn giao thông và Nhạc hội sinh viên - Còi Show 2019. Sự kiện mở đầu tại trường Đại học Kinh tế