• Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok - 14:25 | Thứ bảy, 23/01/2021
    Chính phủ Ấn Độ vừa gửi thông báo tới các ứng dụng di động có nguồn gốc từ Trung Quốc rằng, nước này sẽ chuyển lệnh cấm tạm thời với các ứng dụng này thành lệnh cấm vĩnh viễn.