Hải quan hướng dẫn nhiều nội dung thực hiện Hiệp định EVFTA

14:15 | 06/10/2020

(HQ Online) - Liên quan đến việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng.

Trên 200 doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Cục Hải quan TPHCM và Doanh nghiệp đồng hành thực hiện EVFTA”
Phòng vệ thương mại trong EVFTA được triển khai như thế nào?
Giải quyết ngay vướng mắc phát sinh từ hiệp định EVFTA
5522 img 0258
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp người bán hàng có trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA: Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định về hình thức khai báo, thông tin khai báo trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu.

Điều 3 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 quy định về nhà xuất khẩu, cụ thể: “nhà xuất khẩu là cá nhân, tổ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa...”.

Việc kiểm tra xác định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC) và các văn bản có liên quan.

Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương căn cứ hướng dẫn tại các thông tư trên để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cho lô hàng bao gồm nhiều chủng loại hàng hóa có xuất xứ từ nhiều nước thành viên hoặc khai báo xuất xứ trên chứng từ thương mại cho cả hàng hóa không có xuất xứ EU, Tổng cục cho biết, theo thông báo từ Hải quan EU, đối với khai báo về xuất xứ hàng hóa quy định tại Mẫu lời văn khai báo xuất xứ hàng hóa ban hành tại Phụ lục VII, Thông tư số 11/2020/TT-BCT, người xuất khẩu EU khai báo xuất xứ “EU" hoặc "European Union" (Liên minh châu Âu).

Người xuất khẩu không khai báo xuất xứ theo tên của một nước châu Âu. Trường hợp cơ quan Hải quan tiếp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khai báo xuất xứ theo tên một nước châu Âu, cục hải quan tinh, thành phố gửi báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn.

Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương quy định nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa. Theo đó, chứng từ thương mại khai báo cả hàng hóa không có xuất xứ EU và hàng hóa có xuất xứ EU sẽ không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ trong khai báo tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa với điều kiện tự khai báo xuất xứ cho các hàng hóa xuất xứ EU đáp ứng quy định Thông tư số 11/2020/TT-BCT và các văn bản có liên quan.

Về chứng từ chứng minh hàng hóa không thay đổi xuất xứ, các đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 17, Thông tư số 11/2020/TT-BCT về chứng từ chứng minh hàng hóa không thay đổi xuất xứ khi quá cảnh qua nước không thành viên.

Về kiểm tra mã số REX, để kiểm tra tính hợp lệ của mã số REX của công ty xuất khẩu châu Âu, Tổng cục yêu cầu truy cập trang thông tin điện tử sau đây:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.isp?Lang=en

Theo thông báo của Hải quan châu Âu, cơ quan Hải quan có thể tra cứu được thông tin về nhà xuất khẩu (như tên công ty, địa chỉ, công ty sản xuất hay công ty thương mại), danh sách hàng hóa,.. trong trường hợp nhà xuất khẩu đồng ý phổ biến thông tin này trên trang điện tử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như một số nhà xuất khẩu của Đức, chỉ có thông tin về mã số REX và thời hạn hiệu lực của mã số REX được công bố.

Việc kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020; Thông tư số 38/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2014/TT-BTC ngày 05/9/2019) của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Liên quan đến việc xử lý thuế đối với các lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 1/8/2020 đến trước ngày 18/9/2020 (thời điểm Nghị định 111/2020/NĐ-CP có hiệu lực), thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.1 công văn 6283/TCHQ-TXNK ngày 24/9/2020 về xử lý tiền thuế nộp thừa.

N.Linh