Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương được phân bổ như thế nào?

17:53 | 22/03/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bầu cử QH khóa XV: Đảm bảo tỷ lệ đại biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành
Giám sát chặt chẽ hồ sơ, lý lịch người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận việc giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV
So luong DBQH khoa XV o Trung uong duoc phan bo nhu the nao? hinh anh 1

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

- Các cơ quan Đảng : 10 đại biểu (2,0%).

- Cơ quan Chủ tịch nước : 03 đại biểu (0,6%).

- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 133 đại biểu (26,6%).

- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).

- Lực lượng vũ trang:

+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%);

+ Công an: 02 đại biểu (0,4%).

- Tòa án Nhân dân tối cao : 01 đại biểu (0,2%).

- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).

- Kiểm toán nhà nước : 01 đại biểu (0,2%).

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).

(Vietnam+)