SHB đã nộp hồ sơ xin niêm yết trên HoSE

15:10 | 20/09/2020

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng VIB
Hơn 1 tỷ cổ phiếu của Becamex đã chính thức niêm yết trên sàn HoSE
5623 shb
SHB sẽ chuyển hơn 1,75 tỷ cổ phiếu sang niêm yết trên sàn HoSE

Theo đăng ký, SHB sẽ niêm yết hơn 1,75 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 17.558 tỷ đồng.

Việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HoSE được thực hiện theo chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của SHB.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sáp nhập sàn HNX và HoSE. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2023, các giao dịch của thị trường cổ phiếu do HoSE quản lý, các giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh do HNX quản lý.

Do đó, ban lãnh đạo SHB muốn chuyển niêm yết sang HoSE nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tái cấu trúc thị trường hứng khoán Việt Nam và đẩy mạnh hình ảnh SHB đến các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Tại thời điểm 30/6/2020, vốn điều lệ của SHB là 17.558 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với thời điểm thành lập năm 1993.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 4.259 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.329 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019.

Nguyễn Hiền