Sẽ thay đổi trang phục, phù hiệu của hải quan

08:29 | 05/08/2020

(HQ Online) - Theo đề xuất này, lực lượng chống buôn lậu của ngành Hải quan sẽ có trang phục riêng.

Hải quan hướng dẫn quy định về người khai hải quan khi thực hiện EVFTA
Vụ Tổ chức cán bộ: Nòng cốt tham mưu đổi mới bộ máy ngành Hải quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Hải quan Hải Phòng: Cách làm hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
se thay doi trang phuc phu hieu cua hai quan

Tàu tuần tra của Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: Đ.NGUYÊN.

Lực lượng chống buôn lậu chưa có trang phục riêng

Bộ Tài chính đangdự thảo Nghị định quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan (thay thế Nghị định 10/2005/NĐ-CP).

Nghị định 10/2005/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan được Chính phủ ban hành ngày 31/1/2005.

Theo Bộ Tài chính, sau 15 năm thực hiện Nghị định 10/2005/NĐ-CP đã đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần khẳng định vai trò, vị trí hình ảnh của lực lượng hải quan theo hướng chính quy, hiện đại, xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp và nâng cao vị thế của lực lượng hải quan trong quá thực hiện nhiệm vụ “gác cổng nền kinh tế” mà Đảng, Chính phủ giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập.

Thứ nhất, các quy định về trang chế phục Hải quan tại Nghị định 10/2005/NĐ-CP còn một số điểm chưa phù hợp và thống nhất giữa phần quy định và phần hình mẫu của lễ phục, trang phục thu - đông cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp.

Do đặc thù công việc, công chức hải quan thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, đối tác, hành khách quốc tế, nhưng màu sắc của trang phục hiện nay chưa thể hiện được hết tính chuyên nghiệp, hiện đại cũng như tính uy nghiêm của trang phục hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ; màu sắc trang phục chưa phù hợp với hình ảnh hải quan Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.

Đặc biệt lực lượng chống buôn lậu của cơ quan Hải quan trên bộ và trên biển chưa có trang phục riêng thể hiện tính quyền lực trấn áp tội phạm trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cơ động, tiện dụng và phù hợp để mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, máy móc…hỗ trợ tích cực cho lực lượng này trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Thứ hai, chưa quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng đối với tàu thuyền tuần tra, kiểm soát hải quan.

Thứ ba, chưa có quy định cụ thể về vị trí gắn cờ hiệu, biểu tượng hải quan, đèn hiệu, loa, còi và dấu hiệu đặc trưng của phương tiện đối với ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

se thay doi trang phuc phu hieu cua hai quan
Công chức Hải đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) trong trang phục xuân-hè, trên tàu tuần tra.

Cần dấu hiệu đặc trưng cho phương tiện

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, xuất phát từ các yêu cầu hội nhập quốc tế, chuẩn hóa đội ngũ hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”, tạo cơ sở pháp lý cho một nền hải quan hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó, Bộ Tài chính cho rằng việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2005/NĐ-CP là cần thiết.

Mặt khác, Nghị định thay thế Nghị định 10/2005/NĐ-CP cũng nhằm mục đích hướng dẫn các quy định của Luật Hải quan năm 2014 về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan, dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan phù hợp với hiện trạng, nhu cầu và xu hướng thực tiễn.

Các đề xuất đáng chú ý trong dự thảo như: bổ sung các quy định về biển tên, dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan như màu sắc, quy cách đặt biển số, vị trí gắn cờ hiệu, đèn hiệu…của tàu thuyền, ca nô, xuồng máy, ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Cụ thể, bổ sung quy định về biển tên công chức hải quan như quy định mô tả về kích thước, dấu hiệu nhận biết đối với biển tên công chức hải quan.

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp hiệu hải quan như bỏ quy định về chất liệu, kích cỡ của cúc cấp hiệu, vạch cấp hiệu, sao cấp hiệu; bổ sung quy định về biểu tượng hải quan rút gọn, cấp hiệu sử dụng cho trang phục chống buôn lậu để phù hợp với thay đổi về trang phục hải quan.

Sửa đổi, bổ sung quy định về trang phục hải quan như bỏ lễ phục đối với áo ngắn tay, thay đổi màu sắc trang phục xuân - hè từ màu xanh da trời thành màu xanh đen (cùng màu trang phục thu - đông); thay đổi trang phục cho lực lượng chống buôn lậu (chuyển từ trang phục đang dùng chung cho tất cả công chức, viên chức hải quan sang trang phục đặc thù cho lực lượng chống buôn lậu).

Bổ sung quy định về dấu hiệu đặc trưng của phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan (tàu, thuyền, ô tô)…

Thái Bình