Sẽ sửa chính sách thuế BVMT với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK

10:45 | 17/01/2019

(HQ Online)- Để áp dụng công bằng về thu thuế BVMT đối với hàng gia công và hàng SXXK, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến tham gia với Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách thuế BVMT đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK tương tự trường hợp nguyên liệu NK để gia công.

se sua chinh sach thue bvmt voi nguyen lieu nk de san xuat hang hoa xk

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Cục Hải quan Bình Dương.

Hiện quy định Nghị định 67/2011/NĐ-CP, Thông tư 152/2011/TT-BTC và Thông tư 159/2012/TT-BTC có quy định “Đối với nhiên liêu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch chỉ tính thu thuế BVMT đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Gặp vướng khi truy thu thuế BVMT đối với các chế phẩm, các chất phụ gia nhóm 2710 có thành phần dầu mỏ DN NK làm phụ gia sản xuất mà không sử dụng làm chất đốt, Cục Hải quan Bình Dương cho biết, Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi Thông tư 152/201/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình gia công thì không thuộc đối tượng thu thuế BVMT mà chỉ thực hiện thu thuế BVMT đối với DN thực hiện loại hình NK để sản xuất hàng XK.

Vì vậy, để phân biệt thu thuế BVMT với 2 loại hình gia công và sản xuất XK, đơn vị này đề xuất Tổng cục Hải quan hướng dẫn chung thống nhất toàn ngành đối với việc truy thu thuế BVMT mặt hàng chế phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ nhóm 2710. Đồng thời xem xét sửa đổi thông tư 159/2012/TT-BTC để áp dụng công bằng về thu thuế BVMT đối với hàng gia công và sản xuất XK.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, liên quan đến đối tượng chịu thuế BVMT đối với mặt hàng dầu xử lý (tên gọi khác là (dầu trắng, dầu khoáng, dầu hóa dẻo, dầu parafin…) mã số HS 27101920, HS 27101943:  Tổng cục Hải quan đã có công văn số 258/TXNK-CST ngày 29/8/2018 chuyển các vướng mắc của một số cục hải quan địa phương, DN, báo chí phản ánh đến Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ có văn bản hướng dẫn chung. 

Ngày 12/11/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 13859/BTC-CST trao đổi ý kiến với các bộ, ngành có liên quan. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5663/TXNK-CST ngày 25/9/2018 thông báo với một số Cục Hải quan địa phương phát sinh vướng mắc về vấn đề này.

Về việc xem xét sửa đổi Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 để áp dụng công bằng về thu thuế BVMT đối với hàng gia công và hàng SXXK: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 15/TXNK-CST ngày 16/01/2017, số 258/TXNK-CST ngày 29/8/2018 tham gia ý kiến với Vụ Chính sách thuế sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách thuế BVMT đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK tương tự trường hợp nguyên liệu NK để gia công.

Thu Trang