Sẽ nâng cấp, bổ sung nhiệm vụ phát triển logistics của Ủy ban chỉ đạo 1899

19:37 | 13/05/2019

(HQ Online) - Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) sẽ bổ sung, nâng cấp thêm một bước nữa.

 

se nang cap bo sung nhiem vu phat trien logistics cua uy ban chi dao 1899
Phó Thủ tướng Vướng Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị giám sát các giải pháp cải cách kiểm tra chuyên ngành, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức ngày 13/5.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới và thực tiễn, Ủy ban tạo thuận lợi thương mại và cơ chế một cửa sẽ tiếp tục nâng cấp thêm một bước nữa, ghép thêm phần logistics. Tức là Ủy ban chỉ đạo về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, tạo thuận lợi thương mại và phát triển logistics ở Việt Nam và bổ sung thành phần Ban chỉ đạo là Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải.

“Hiện Ủy ban cũng đã tham mưu Thủ tướng để ký quyết định mới thay thế Quyết định 1899 để nâng cấp ủy ban, Cơ quan thường  trực vẫn là Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan”-Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30/4/2019, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối, 173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là trên 2,1 triệu bộ hồ sơ và trên 29.000 DN tham gia.

Có thể thấy, các bộ ngành đã có sự chuyển biến tích cực trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt là sau Hội nghị toàn quốc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 24/7/2018. Các bộ như: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng thế giới đã có kết quả triển khai tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, quá trình triển khai còn bộc lộ những hạn chế: Số lượng thủ tục hành chính mới còn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra theo kế hoạch. Việc triển khai một số nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ còn chậm.

Tiến độ phát triển, nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai các thủ tục dẫn đến một số thời điểm hệ thống quá tải vì năng lực không đáp ứng kịp với lượng giao dịch phát sinh trên hệ thống.

Đặc biệt, mô hình Cơ chế một cửa quốc gia đang nửa tập trung, nửa phân tán. Số thủ tục được các bộ thao tác trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chiếm tỉ lệ thấp 10,9%; 89,1% thủ tục còn lại chỉ tiếp nhận thông tin và trả kết quả qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, các thao tác nghiệp vụ được thực hiện tại hệ thống chuyên ngành.

Ngoài ra, vẫn còn hạn chế về khả năng hỗ trợ DN do số lượng cán bộ nghiệp vụ thiếu; nguồn lực giám sát, quản lý vận hành tất cả các hệ thống hiện chưa đầy đủ.

Theo giải pháp Tổng cục Hải quan đề ra, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành; Cơ quan thường trực tiếp tục phát huy, làm tốt vai tro tham mưu Ủy ban chỉ đạo 1899; trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban chỉ đạo 1899 theo hướng bổ sung thêm nhiệm vụ phát triển logistics và nâng cao vai trì, năng lực của cơ quan thường trực đảm bảo đủ mạnh để điều phối, tổ chức thực thi trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, các bộ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin…

N.Linh