Sẽ điều chỉnh khung giá nước sạch sinh hoạt mỗi năm một lần?

08:43 | 30/09/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch.

Thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đại học
Điều tra lần 2 đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động của doanh nghiệp
Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam: Lan toả tình yêu thiên nhiên, môi trường tới học sinh
1846 tang gia nuoc 1442200764875 1460607117677
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch được quy định như sau: hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp có giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3 và giá tối đa là 18.000 đồng/m3. Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn có giá tối thiểu là 2.000 đồng/m3 và giá tối đa là 11.000 đồng/m3. Công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy có giá tối thiểu là 500 đồng/m3 và giá tối đa là 7.000 đồng/m3.

Trường hợp đặc thù như vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn (không thuộc khu vực thực hiện cung cấp nước sạch theo quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước), chi phí sản xuất và cung ứng nước sạch sinh hoạt cao hơn mức giá tối đa của khung giá do Bộ Tài chính ban hành, Ủy ban nhân dân căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cho phù hợp.

Dự thảo cũng nêu rõ giá bán nước sạch của đơn vị cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc cấp nước đồng thời cho mục đích sinh hoạt và mục đích khác ngoài sinh hoạt được xem xét điều chỉnh tối đa một lần một năm khi các yếu tố chi phí biến động ảnh hưởng đến phương án giá nước. Giá nước sạch của đơn vị chỉ cấp nước cho mục đích khác ngoài sinh hoạt do đơn vị cấp nước quyết định việc điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng nước.

Hàng năm, sau khi chốt số liệu sản xuất, kinh doanh nước sạch (có báo cáo tài chính) đơn vị cấp nước căn cứ báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm để xem xét, chủ động đề xuất điều chỉnh giá cho năm tiếp theo.

Việc điều chỉnh cũng được nêu khá cụ thể, trong đó, trường hợp các chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch mà đơn vị cấp nước không có khả năng kiểm soát đã thực hiện trong năm báo cáo hoặc dự kiến thực hiện trong kỳ tính giá biến động tác động làm tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch trong kỳ tính giá tăng và không đảm bảo lợi nhuận định mức được phê duyệt thì đơn vị cấp nước lập phương án giá nước sạch trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, quyết định điều chỉnh tăng giá nước sạch sinh hoạt.

Trường hợp các chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch mà đơn vị cấp nước không có khả năng kiểm soát đã thực hiện trong năm báo cáo hoặc dự kiến thực hiện trong kỳ tính giá biến động tác động làm tổng chi phí sản xuất, kinh doanh nước sạch trong kỳ tính giá giảm so với tổng chi phí tại phương án giá làm cơ sở phê duyệt giá bán nước sinh hoạt hiện hành, đơn vị cấp nước có trách nhiệm lập phương án giá trình cấp có thẩm quyền để quyết định điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt tương ứng kịp thời.

Trường hợp sau khi chốt số liệu sản xuất, kinh doanh, tuy có phát sinh yếu tố chi phí tăng nhưng doanh nghiệp có thể cân đối tài chính và chưa phải điều chỉnh tăng giá thì doanh nghiệp có thể đề xuất để cộng dồn sang năm tiếp theo để điều chỉnh giá. Việc cộng dồn không được vượt quá 3 năm liên tiếp.

H.Vân