Sẽ có Nghị định mới hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

12:23 | 01/12/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính sẽ xây dựng một nghị định mới trình Chính phủ để thay thế nghị định về hoá đơn điện tử hiện hành.    

se co nghi dinh moi huong dan thuc hien hoa don dien tu Lấy ý kiến Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới
se co nghi dinh moi huong dan thuc hien hoa don dien tu Hà Nội: Đã có 22 đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử
se co nghi dinh moi huong dan thuc hien hoa don dien tu TPHCM: Mới có 1/3 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
se co nghi dinh moi huong dan thuc hien hoa don dien tu
Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử đã ban hành, có hiệu lực từ 1/11/2020. Ảnh TL.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử đã ban hành, có hiệu lực từ 1/11/2020. Để hướng dẫn chi tiết về hoá đơn điện tử, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về Nghị định 119.

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, cơ quan Thuế sẽ thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68. Tuy nhiên, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Căn cứ vào dữ liệu này, cơ quan Thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở sản xuất kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Cũng theo Tổng cục Thuế, đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng. Trường hợp cơ quan Thuế thông báo chuyển đổi sang hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đến cơ sở công nghệ thông tin chưa đáp ứng thì vẫn sử dụng hóa đơn kiêm phiếu thu tiền.

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện áp dụng hoá đơn điện tử, thì thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hoặc hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Mới đây, tại Hội nghị đối thoại chính sách thuế và hải quan với doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Nghị định 119 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về Nghị định 119 dù đã được ban hành, tuy nhiên, Luật Quản lý thuế số 38 vừa được Quốc hội ban hành cũng một số nội dung mới về hoá đơn điện tử và chứng từ điện tử. Theo đó, Quốc hội đã giao cho Chính phủ có hướng dẫn chi tiết hơn về chứng từ điện tử và hoá đơn điện tử.

Như vậy, Bộ Tài chính sẽ phải xây dựng một nghị định trình Chính phủ để thay thế Nghị định 119. Những nội dung của Thông tư số 68 mang tính chất quy định về thủ tục hành chính sẽ nâng lên cấp nghị định để hướng dẫn cụ thể, trong đó có quy định thực hiện hoá đơn điện tử trong một số trường hợp đặc biệt như: thanh toán tiền điện, tiền nước thì lập hóa đơn, chứng từ điện tử như thế nào, cách kê khai và nộp thuế như thế nào cho phù hợp.

Thùy Linh