Rà soát hoàn thiện nghị định về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

15:19 | 25/03/2021

(HQ Online) - Nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, ngày 25/3, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Tổ biên tập.

Tập trung hoàn thiện quy định hướng tới đẩy mạnh cải cách kiểm tra chuyên ngành
Nghị định về cải cách kiểm tra chuyên ngành cần chi tiết về trình tự thực hiện
Dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm: Bước cải cách lớn về kiểm tra chuyên ngành
Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đang được Tổng cục Hải quan tích cực hoàn thiện. Ảnh: N.Linh
Dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đang được Tổng cục Hải quan tích cực hoàn thiện. Ảnh: N.Linh

Theo đó, bản dự thảo lần này đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia của đại diện các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và cục hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lạng Sơn tại cuộc họp trực tuyến do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì, ngày 18/3.

Theo ban soạn thảo, nguyên tắc kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt hàng kiểm tra được công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các phương thức kiểm tra được áp dụng thống nhất. Việc chuyển đổi phương thức kiểm tra do hệ thống tự động quyết định.

Tại cuộc họp lần này, thành viên Tổ biên tập thảo luận và cho ý kiến về các nội dung của dự thảo Nghị định như: vấn đề hàng hóa giống hệt; kiểm tra tại nguồn; về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng; trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; trình tự thủ tục đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu…

N.Linh