Quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 25,4%/năm sau khi tính toán lại

10:50 | 30/08/2019

(HQ Online) - Sau khi được tính toán lại, quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2010-2017 đã tăng thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố trước đó. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố.

quy mo gdp viet nam tang them 254nam sau khi tinh toan lai Khó - dễ việc tính toán lại GDP
quy mo gdp viet nam tang them 254nam sau khi tinh toan lai Tổng cục Thống kê đánh giá lại quy mô GDP
quy mo gdp viet nam tang them 254nam sau khi tinh toan lai GDP quý I: Yếu tố nào tạo kết quả tốt?
quy mo gdp viet nam tang them 254nam sau khi tinh toan lai
Quy mô GDP Việt Nam giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 25,4%/năm. Ảnh: Internet.

Thông tin từ tài liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, hiện nay, Tổng cục Thống kê đang tiến hành đánh giá lại quy mô GDP, đây là nhiệm vụ thường xuyên và định kỳ của bất kỳ một cơ quan thống kê quốc gia nào trên thế giới.

Tổng cục Thống kê khẳng định, đây không phải là cách tính mới, bởi việc đánh giá lại quy mô GDP vẫn tiến hành theo phương pháp sản xuất đồng thời khẳng định cách tính GDP của Việt Nam hiện nay theo đúng thông lệ quốc tế.

Theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, việc đánh giá lại quy mô GDP vào thời điểm này sẽ giúp đưa ra những định hướng đúng cho phát triển đất nước trong 10 năm tới và cụ thể hóa cho giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Về kết quả rà soát, đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2017, Tổng cục Thống kê cho biết, quy mô GDP đánh giá lại bình quân giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố.

Quy mô GDP thay đổi dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có liên quan tới chỉ tiêu GDP cũng thay đổi. Sự thay đổi của các chỉ tiêu có liên quan bao gồm: Tích lũy tài sản; Tiêu dùng cuối cùng; Tổng thu nhập quốc gia (GNI); Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người; Tỷ lệ vốn đầu tư so với tổng sản phẩm trong nước; Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR); Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP; Tỷ lệ thuế trừ trợ cấp sản phẩm so với GDP; Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với GDP; Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP; Tỷ lệ dư nợ công so với GDP; Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Về tác động của kết quả tính toán lại quy mô GDP tới các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nền kinh tế, cơ quan này cho biết, kết quả này sẽ tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn tiếp theo.

Sự gia tăng GDP bình quân đầu người có thể dẫn đến sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng hộ gia đình do ước tính mức sống cao hơn hoặc đạt nhanh hơn đến mức quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Bên cạnh đó, việc đánh giá lại quy mô GDP sẽ không tác động đến mục tiêu tăng trưởng GDP trong kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội do tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm có sự thay đổi rất nhỏ.

Cơ quan này cũng cho biết, đánh giá lại quy mô GDP làm thay đổi cơ cấu GDP, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Bên cạnh đó, kết quả này phản ánh số liệu thấp hơn đối với nhiều chỉ tiêu tài chính/tài khóa: tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với GDP; tỷ lệ thuế so với GDP; tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với GDP; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP; tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài so với GDP.

Sự thay đổi có thể cho thấy khả năng mở rộng dư địa cho thu ngân sách và thuế, cũng như chi tiêu và vay của Chính phủ. Tuy nhiên, khả năng tác động là thấp vì trong thực tế thu ngân sách và thuế dựa trên thu thuế/phí, các tỷ lệ thu liên quan và được quy định bởi các văn bản pháp luật.

Ngoài ra, quy mô GDP và GDP bình quân đầu người tăng lên có thể làm tăng đóng góp của Việt Nam cho các tổ chức quốc tế mà hiện nay Việt Nam đang là thành viên.

Về nguyên nhân làm tăng quy mô GDP, trước đó, tại buổi buổi làm việc với một số cơ quan báo chí về nội dung tuyên truyền kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 được tổ chức ngày 16/8, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, sau khi thực hiện Tổng điều tra, 76.000 DN đã được bổ sung vào danh sách DN điều tra của cơ quan thống kê. Đây là những DN đã đi vào hoạt động nhưng đến giờ Tổng cục Thống kê mới có số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN này.

Các DN này thuộc 2 nhóm gồm các DN đã đi vào hoạt động nhưng lâu nay không cung cấp số liệu cho cơ quan thống kê và các DN mới đi vào hoạt động nhưng Tổng cục Thống kê chưa kịp thời cập nhật số liệu đầy đủ. Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, các DN này đã có tên trong danh sách của Tổng cục Thuế và nguồn thông tin từ cơ quan thuế là nguồn thông tin chủ yếu của đợt đánh giá lại quy mô GDP này.

Hoài Anh