Quý 1, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

10:47 | 07/01/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ quý 1 năm 2022.

Đưa phát hành trái phiếu Chính phủ thành kênh huy động vốn quan trọng của ngân sách nhà nước
Trái phiếu chính phủ: Kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của ngân sách nhà nước
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 9,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Trung bình mỗi năm đã phát hành khối lượng trái phiếu Chính phủ trị giá 267.000 tỷ đồng. 	Ảnh: ST

Quý 1, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 105 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh: Internet.

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2022, Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý 1.

Theo đó, tổng mức phát hành là 105.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khối lượng dự kiến theo kỳ hạn như sau: kỳ hạn 5 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm dự kiến phát hành 5.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm dự kiến phát hành 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm dự kiến phát hành 40.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 30 năm dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, trong quá trình thực hiện có thể sẽ điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, trong năm 2021, tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ (tính đến ngày 15/12/2021) đạt 313.243 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân năm là 13,9 năm và lãi suất phát hành bình quân năm là 2,30%/năm (năm 2020 là 2,86%/năm), qua đó, kéo dài kỳ hạn còn lại bình quân danh mục lên 9,21 năm (cuối năm 2020 là 8,42 năm), góp phần tiết kiệm chi phí vay nợ và quản lý nợ công an toàn, bền vững.

Thùy Linh