Quảng Trị: Hai dự án điện gió được công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa

09:23 | 19/11/2020

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Trị vừa có quyết định Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại chân công trình tại 2 Dự án điện gió trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa thuộc cảng MPC Port Hải Phòng
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Bình Nghi
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của DHL-VNPT
Một dự án điện gió tại huyên Hướng Hóa, Quảng Trị.
Một dự án điện gió tại huyên Hướng Hóa, Quảng Trị.

Theo đó, công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình Dự án nhá máy điện gió Hướng Phùng 2, 3 của Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng và Dự án nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 của Công ty Cổ phần năng lượng Gelex Quảng Trị (đều có địa chỉ tại thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trj).

Các địa điểm kiểm tra hàng hóa trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về Hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt và chỉ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng các dự án.

Trong quá trình thực hiện, nếu các công ty vi phạm pháp luật về hải quan và các quy định pháp luật khác hiện hành, thì căn cứ mức độ vi phạm, Cục Hải quan Quảng Trị sẽ xử lý theo quy định và xem xét thu hồi quyết định công nhận địa điểm kiểm tra.

Quang Hùng