Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa của DHL-VNPT

15:04 | 10/08/2011

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa có quyết định đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT về việc thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa XNK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL.

Theo quyết định số 1393/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tại xã Phú Minh, Sóc Sơn, TP.Hà Nội với diện tích 1.450m2 của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT là địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Địa điểm kiểm tra tập trung này chịu sự kiểm tra, kiểm soát và giám sát của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Nếu trong quá trình hoạt động, Công ty vi phạm Quyết định và các qui định khác của pháp luật có liên quan thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm và TCHQ sẽ thu hồi quyết định. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 4-8-2011.

T.Hằng