Quảng Ninh: Gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Công ty Hồng Hải

11:32 | 01/04/2020

(HQ Online) - Hải quan Quảng Ninh vừa gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH kỹ thuật dệt may Hồng Hải (có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

quang ninh gia han dia diem kiem tra hang hoa tai cong ty hong hai Công nhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất của Acecook
quang ninh gia han dia diem kiem tra hang hoa tai cong ty hong hai Công ty Ánh Dương Việt Nam được gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa
quang ninh gia han dia diem kiem tra hang hoa tai cong ty hong hai Công nhận hai địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất tại Đà Nẵng
quang ninh gia han dia diem kiem tra hang hoa tai cong ty hong hai Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu Bình Nghi
quang ninh gia han dia diem kiem tra hang hoa tai cong ty hong hai
Lực lượng Hải quan Móng Cái kiểm tra hàng hóa.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái chịu sự kiểm tra, giám sát Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH kỹ thuật dệt may Hồng Hải.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH kỹ thuật dệt may Hồng Hải áp dụng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nhà máy và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu Công ty vi phạm quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ thu hồi quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty.

Quang Hùng