Quản lý chặt chẽ hàng hóa XNK qua cửa khẩu Khánh Bình

14:52 | 16/08/2022

(HQ Online) - Việc tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) tại cửa khẩu đường bộ và khu vực biên giới đường sông phải thực hiện trong các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan công nhận.

Hải quan An Giang: Phát hiện nhiều hình thức gian lận mới
Hải quan An Giang: Hỗ trợ hoạt động XNK, tăng nguồn thu cho ngân sách
kb
Một địa điểm tập kết hàng hóa XNK tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình chưa được cơ quan Hải quan công nhận. Ảnh: T.H

Kiểm tra, giám sát tại địa điểm được công nhận

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang, ngày 7/7/2022, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 2777/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan An Giang về công tác quản lý, giám sát hải quan tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh An Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn nêu trên, lãnh đạo đơn vị đã có văn bản thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, Biên phòng cửa khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình.

Theo đó, việc tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại cửa khẩu đường bộ và khu vực biên giới đường sông phải thực hiện trong các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở biên giới đã được Tổng cục Hải quan công nhận hoặc bãi tập kết hàng hóa do Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu An Giang xây dựng tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu với điều kiện có hệ thống camera giám sát được kết nối với cơ quan Hải quan.

Việc kiểm tra, giám sát sang tải, bốc xếp hàng hóa XNK từ phương tiện biển kiểm soát nước ngoài sang phương tiện biển kiểm soát Việt Nam và ngược lại tại cửa khẩu đường bộ, khu vực biên giới đường sông phải thực hiện trong các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK biên giới đã được Tổng cục Hải quan công nhận.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Bình cũng đã làm việc với các đơn vị nêu trên nhằm triển khai cụ thể nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, từ ngày 15/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa hàng hóa đến 3 địa điểm tập kết hàng hóa đã được Tổng cục Hải quan công nhận để thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK qua biên giới.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Hải quan mà đề nghị cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa tại bãi của doanh nghiệp (chưa được cơ quan Hải quan công nhận là bãi kiểm tra tập trung).

Trong đơn, các doanh nghiệp này nêu đang gặp một số khó khăn, như: tính chất đặc thù của ngành nghề kinh doanh là kinh doanh rau củ quả và thủy sản tươi sống, hàng hóa được thu mua từ các hộ nông dân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh vận chuyển về các bãi tập kết của doanh nghiệp để mua bán với người dân Campuchia... Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan Hải quan gia hạn thêm 3 tháng để họ đủ thời gian đăng ký bến bãi tập kết hàng hóa theo quy định.

Trước đề nghị này, Cục Hải quan An Giang và Chi cục Hải quan Khánh Bình đã yêu cầu các doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc sẽ được cơ quan Hải quan tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền, Cục Hải quan An Giang sẽ ghi nhận báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hàng hóa XNK qua biên giới.

Nhiều điểm tập kết hàng hóa tự phát

Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cho biết, hiện nay tại khu vực cửa khẩu có 2 doanh nghiệp tư nhân có kho, bãi đủ các điều kiện tập kết hàng hóa và đã được Tổng cục Hải quan ra quyết định công địa điểm tập kết hàng hóa tập trung tại cửa khẩu. Một địa điểm do Ban Quản lý khu kinh tế An Giang xây dựng, nhưng địa điểm này do chưa có hệ thống camera giám sát kết nối với cơ quan Hải quan nên chưa được hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cửa khẩu Khánh Bình, ngoài 3 địa điểm được Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK ở biên giới, xung quanh khu vực này còn phát sinh nhiều địa điểm tập kết hàng hóa chưa được Tổng cục Hải quan công nhận theo quy định.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp XNK hàng hóa thường tập kết hàng tại các bãi chưa được cơ quan Hải quan công nhận gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gian lận trong hoạt động XNK.

Là một trong hai doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm kiểm tra tập trung, trao đổi với phóng viên, bà Dương Phương Lan, Giám đốc Công ty TNHH MTV DV XNK Dương Lan cho biết, doanh nghiệp đầu tư kho bãi tại cửa khẩu Khánh Bình và đã nhận được hỗ trợ rất lớn từ chính quyền sở tại, cơ quan Hải quan trong việc cấp phép, công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung. Đặc biệt, sau khi được Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định. Doanh nghiệp sẽ mở rộng đầu tư thêm kho bãi, mái che gia tăng dịch vụ phục vụ hàng hóa XNK của cư dân biên giới, doanh nghiệp...

"Chúng tôi mong muốn Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên cũng xem xét cân đối trong việc cấp phép thành lập kho bãi tại cửa khẩu, xử lý nghiêm các kho bãi làm hàng tự phát dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh...", bà Dương Phương Lan đề xuất.

Trong công văn số 2777-TCHQ-GSQLT, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan An Giang thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền thuộc tỉnh An Giang thực hiện theo đúng quy định của Luật Hải quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận thông tin khai báo trước đối với hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận chuyển hàng hóa tại Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan cho đến khi triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử.

Lê Thu