PXI và RIC có nguy cơ bị hủy niêm yết

15:02 | 20/01/2022

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu PXI của Công ty CP Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí và RIC của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia có khả năng bị hủy niêm yết.

Thêm gần 1,5 tỷ cổ phiếu xin niêm yết trên sàn HoSE
Cổ phiếu TTF có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc
Hoạt động kinh doanh của RIC bị thua lỗ kéo dài
Hoạt động kinh doanh của RIC bị thua lỗ kéo dài

Hiện cả hai cổ phiếu này đều đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Ngày 19/1, HoSE nhận được báo cáo tài chính quý 4/2021 của PXI với lợi nhuận sau thuế năm 2021 là âm 30,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 123,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt là âm 10 tỷ đồng và âm 50 tỷ đồng.

Tương tự, theo báo cáo tài chính quý 4/2021 của RIC, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là âm 96,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là âm 406,3 tỷ đồng. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020 cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế lần lượt là âm 72,79 tỷ đồng và âm 81,54 tỷ đồng.

Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi có kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Do đó, HoSE lưu ý về việc cổ phiếu PXI và RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty là số âm.

Nguyễn Hiền