Bộ Tài chính - Ban Tuyên giáo Trung ương:

Phối hợp thực hiện quy chế giải quyết bức xúc của nhân dân

09:12 | 26/02/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

phoi hop thuc hien quy che giai quyet buc xuc cua nhan dan Thủ tướng lập tổ công tác đặc biệt giải quyết một số vấn đề bức xúc
phoi hop thuc hien quy che giai quyet buc xuc cua nhan dan Còn né tránh, đùn đẩy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại
phoi hop thuc hien quy che giai quyet buc xuc cua nhan dan Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo TƯ
phoi hop thuc hien quy che giai quyet buc xuc cua nhan dan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện đến cấp ủy Đảng các đơn vị thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy Bộ, các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình làm việc, các kế hoạch công tác chuyên đề để chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan, thủ trưởng đơn vị kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận nhằm giúp đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, bám sát chủ trương, chính sách, đường lối và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước, Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong các ngành, lĩnh vực, như: quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; chứng khoán, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản công.

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, việc thực hiện phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo và Bộ Tài chính đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nội dung công việc, đặc biệt đã có sự xác định rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc ngành Tài chính được thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hồng Vân