Phối hợp thu giữa kho bạc và ngân hàng: Tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế

20:20 | 21/04/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn cảnh buổi họp tại Kho bạc Nhà nước ngày 21/4.
Toàn cảnh buổi họp tại Kho bạc Nhà nước ngày 21/4.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp triển khai công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại tổ chức ngày 21/4.

Tạo thêm nhiều thuận lợi cho người nộp thuế

Theo bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, cuộc họp nhằm triển khai mở rộng việc mở tài khoản chuyên thu, triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Qua đó, tăng cường thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Việc hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho người nộp thuế (mở rộng không gian làm thủ tục nộp thuế, thời gian nộp thuế; người nộp thuế được cung cấp thêm các dịch vụ nộp đa dạng, văn minh, hiện đại với quy trình thu nộp đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp), góp phần thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hải quan, thông quan nhanh chóng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại cũng giúp cho toàn bộ khoản thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng, bảo đảm tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước và thông tin về khoản thu được truyền sang Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

Đối với Kho bạc Nhà nước, ngoài việc tập trung nhanh, kịp thời hơn các khoản thu vào ngân sách nhà nước, không phải qua các khâu trung gian, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng còn giúp giảm thiểu khối lượng công việc thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện cho Kho bạc Nhà nước tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Kết quả hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại cũng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng suất lao động của xã hội và góp phần số hóa nền kinh tế. Cuộc họp nhằm bàn kế hoạch mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại thời gian tới trong công tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử. Đây là một trong những hoạt động nằm trong lộ trình tiếp tục hiện đại hóa hoạt động của Kho bạc Nhà nước.

Trên 99% số thu được thực hiện theo phương thức điện tử

Tại cuộc họp, đại diện Cục Quản lý ngân quỹ, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước và đại diện 10 ngân hàng thương mại trao đổi cụ thể về mục tiêu hợp tác, lộ trình triển khai và các bước cụ thể.

Việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Kho bạc Nhà nước đã được triển khai từ sớm.

Ngoài 5 ngân hàng thương mại nhà nước đã ký kết trước đó với Kho bạc Nhà nước, từ tháng 5/2020, có thêm 4 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu ngân sách nhà nước với Kho bạc Nhà nước gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á .

Số liệu của Kho bạc Nhà nước cho biết, số thu ngân sách nhà nước đã được thực hiện qua các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu, trong đó trên 99% số thu được thực hiện theo phương thức điện tử. Đồng thời, số thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị sau cuộc họp, các ngân hàng có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước về việc triển khai. “Kho bạc Nhà nước mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các ngân hàng thương mại có nhu cầu và sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, nhân lực để thực hiện phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với Kho bạc Nhà nước”, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh.

Thùy Linh