Phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu khối cơ quan Tổng cục

11:43 | 09/01/2020

(HQ Online) - Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa phát động phong trào thi đua trong khối cơ quan Tổng cục với khẩu hiệu “Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”, chào mừng 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI.

phat dong phong trao thi dua nang cao chat luong tham muu khoi co quan tong cuc Ngành Hải quan tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thi đua hướng tới 75 năm thành lập
phat dong phong trao thi dua nang cao chat luong tham muu khoi co quan tong cuc Thủ tướng Chính phủ khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Hải quan
phat dong phong trao thi dua nang cao chat luong tham muu khoi co quan tong cuc Hải quan Hải Phòng phát động thi đua phấn đấu thu ngân sách hơn 63.000 tỷ đồng
phat dong phong trao thi dua nang cao chat luong tham muu khoi co quan tong cuc
Các CBCC thuộc Tổng cục Hải quan tham gia kì đánh giá năng lực, đây là cơ hội để CBCC chủ động rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn. Ảnh: T.Bình

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020, tiến tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam.

Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả” của Tổng cục Hải quan năm 2020, khối cơ quan Tổng cục Hải quan cũng thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, thủ trưởng các đơn vị bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thi đua năm 2020 của Tổng cục Hải quan tại công văn số 01/TCHQ-TCCB ngày 2/1/2020, tiến hành quán triệt, động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tích cực, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì đoàn kết nội bộ, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại xứng đáng trở thành cơ quan, đơn vị đầu tàu của ngành Hải quan.

Từng đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu đề án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan.

Mỗi công chức, viên chức, người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan luôn gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm trong thi hành công vụ. Sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu và không để chậm trễ trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng và đoàn thể phối hợp với thủ trưởng đơn vị, tiếp tục động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ chức mình tham gia tích cực phong trào thi đua của ngành Hải quan, của cơ quan Tổng cục nói chung và phong trào thi đua của tổ chức mình nói riêng.

Đặc biệt, lãnh đạo Tổng cục cũng yêu cầu thủ trưởng trong từng đơn vị, gắn với tổng kết năm hoặc hội nghị dân chủ, tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, các cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Chú trọng, quan tâm xây dựng, nhân rộng, tôn vinh các điển hình tiên tiến làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua sâu, rộng trong đơn vị mình.

Năm 2019 vừa qua, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020, là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ được giao nặng nề. Nhưng bằng tinh thần thi đua yêu nước và với quyết tâm cao, các đơn vị trong toàn ngành Hải quan nói chung và các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục nói riêng đã thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân lập được nhiều thành tích đột xuất, xuất sắc được khen thưởng và đề nghị khen thưởng bậc cao.

N.Linh