Ngành Hải quan tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thi đua hướng tới 75 năm thành lập

21:48 | 02/01/2020

(HQ Online) - Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ngành Hải quan, chính vì vậy, ngay từ ngày đầu năm Tổng cục Hải quan đã phát động phong trào Thi đua năm 2020 hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và chào mừng kỷ niệm những ngày Lễ lớn của đất nước.

nganh hai quan tiep tuc doi moi manh me thi dua huong toi chao mung 75 nam thanh lap Ngành Hải quan: Cán đích số thu gần 348 nghìn tỷ đồng
nganh hai quan tiep tuc doi moi manh me thi dua huong toi chao mung 75 nam thanh lap Đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan
nganh hai quan tiep tuc doi moi manh me thi dua huong toi chao mung 75 nam thanh lap Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động
nganh hai quan tiep tuc doi moi manh me thi dua huong toi chao mung 75 nam thanh lap
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Nỗ lực cải cách để nâng cao vị thế

Phong trào Thi đua hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy mọi nguồn lực trong ngành Hải quan, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, góp phần cùng cả nước phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2020).

4 mục tiêu cụ thể được Tổng cục Hải quan đặt ra gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh đổi mới, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, XNK, XNC, du lịch, nhưng vẫn đảm bảo quản lý, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thứ hai, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 do Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra vụ việc công chức vi phạm nghiêm trọng đến mức bị xử lý hình sự.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI và chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2020).

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu

Để hoàn thành mục tiêu, Tổng cục Hải quan yêu cầu CBCC, viên chức, người lao động trong ngành tiếp tục nêu gương, trong đó lãnh đạo và cấp ủy các cấp phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương (về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ).

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Xây dựng đội ngũ CBCC, viên chức đủ đức, đủ tài, gỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác… Đặc biệt, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh tới việc nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ CBCC, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, toàn Ngành quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong Kế hoạch “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020” ban hành kèm theo Quyết định 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm chất lượng, hoàn thành các mục tiêu đúng thời hạn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực: Quản lý, giám sát hàng hóa XNK; thu thuế XNK; cải cách thủ tục hành chính…

Tổng cục Hải quan cũng đặt ra nhiệm vụ hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2020, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội và Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vị việc công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định, quy chế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, gắn kết phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 chuẩn bị và tạo đà cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, là năm kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm cuối ngành Hải quan thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.

N.Linh